Līgums

Par WMC sniegto pakalpojumu izmantošanu.

Piesakoties mūsu pakalpojumiem un tos izmantojot, Jūs apliecināt, ka ar šo Līgumu, Vispārīgajiem noteikumiem un izcenojumiem esat iepazinušies un tiem piekrītat, atzīstat tos par sev saistošiem un apņematies tos ievērot. Ja Jūs nepiekrītat ievērot šī Līguma noteikumus, Jums nav tiesību izmantot vai piekļūt pakalpojumiem.

 1. Līguma puses

Šis līgums ir noslēgts starp:

 • SIA “Web Multishop Company”, reģistrācijas numurs 40103495751, juridiskā adrese Stabu iela 61 k-2 – 41, Rīga, LV-1011 (“WMC”), un
 • Klientu (“Jūs”), personu, kas pieprasījusi Pakalpojumu saskaņā ar Pieprasījumu (“Klients”).

Ņemot vērā, ka

 • WMC ir IT pakalpojumu sniedzējs, kas piedāvā tādus pakalpojumus kā grafiskais dizains, UI/UX, SEO, programmēšana, konsultācijas, tehniskais, biznesa vai juridiskais atbalsts, domēna pārvaldība, e-pastu serviss, tīmekļa vietnes izmitināšana vai uzturēšana u.c.,
 • Klients, pieņemot piedāvājumu, izmantojot pakalpojumus vai veicot to apmaksu, apliecina, ka ir izlasījis, sapratis un piekritis šim Līgumam un Vispārīgajiem noteikumiem.

Vienojas par šo:

 1. Pakalpojums

WMC sniedz tos pakalpojumus, kurus Klients ir pieprasījis vai attiecīgi ietilpst izvēlētajā pakalpojumu plānā.

WMC pēc saviem ieskatiem var mainīt, uzlabot vai citādi pārveidot sniegto pakalpojumu ar nosacījumu, ka šādas izmaiņas būtiski neietekmē un nemaina pakalpojuma sniegšanu Klientam vai neizraisa jebkādu funkciju vai pakalpojuma traucējumus. Šādos gadījumos Klients saņem pilnu informāciju par no viņa puses nepieciešamajām darbībām.

WMC var veikt jebkādas darbības, kas nepieciešamas, lai novērstu vai labotu steidzamus trūkumus Klienta vietnes darbībā, iepriekš par to nebrīdinot Klientu. Ja šādu kļūdu vai to novēršanas darbību rezultātā rodas tīmekļa vietnes darbības pārrāvumi, WMC par to informē Klientu, tiklīdz tas ir iespējams.

Izvēloties uzturēšanas / izmitināšanas pakalpojumu vai e-pasta servisa pakalpojumu, WMC palīdzēs ar tīmekļa vietnes, domēnu un e-pasta kastīšu pārvietošanu uz izvēlētā servera. Taču WMC nesniedz garantijas par šīs vietnes, e-pastu u.tml. pieejamību, iespējām vai laiku, kas nepieciešams pārvietošanai dažādo konfigurāciju un hostinga platformu politiku dēļ. Pastāv iespēja, ka pārvietošana no vecās platformas uz jauno nebūs iespējama vai radīsies datu vai failu zudumi. Tādā gadījumā WMC neuzņemas atbildību par jebkādiem zudumiem vai trūkumiem, kas radušies, pārvietojot tos un WMC piedāvātajiem serveriem. Klienta pienākums un atbildība ir veikt datu dublēšanu vai kopēšanu.

 1. Pakalpojuma pieejamība

WMC apņemas darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka pakalpojums tiek sniegts Klientam pastāvīgi un nepārtraukti visā šī Līguma darbības laikā. Tomēr WMC negarantē un neuzņemas atbildību par to, ka tīmekļa vietne, e-pastu serveris u.tml. ir pilnībā pasargāti no hakeru uzbrukumiem vai citiem drošības apdraudējumiem.

Ja Klients nevar piekļūt savai tīmekļa vietnei, e-pasta serverim u.tml., Klientam vispirms ir jāpārliecinās, vai piekļūstamības problēma nav radusies Klienta un/vai tā lietotāju interneta pakalpojuma, pārlūkprogrammas vai izmantoto iekārtu vainas dēļ. Pēc šo pārbaužu veikšanas, ja piekļūstamība nav iespējama no Klienta puses neatkarīgu iemeslu dēļ, Klients sazinās ar WMC pa mājaslapā norādīto e-pastu vai telefonu.

Ja pakalpojuma sniegšana tiek pārtraukta kādas trešās personas vainas dēļ, WMC neuzņemas nekāda veida atbildību par darbības pārtraukšanas iemesliem un sekām, kas radušās pārtraukuma rezultātā.

 1. Cenas un maksājumi

Cenas par sniegtajiem pakalpojumiem, tostarp paredzamais pakalpojuma / atbalsta sniegšanas laiks un darbu nodošanas datums, tiek saskaņotas ar Klientu sarakstē e-pastā vai telefoniski.

Klients apņemas veikt samaksu par sniegtajiem Pakalpojumiem un atbalstu saskaņā ar WMC noteiktajām cenām.

Stundas likme tiek aprēķināta par katru darbību, ko WMC veic Klientam, kuru izpildes laiks nav bijis īsāks par 20 minūtēm.

WMC Klientam izraksta rēķinu par veiktajiem darbiem saskaņā ar izvēlēto un / vai pieprasīto Pakalpojumu un tā abonementa izmaksām, vai pēc attiecīgā darba pabeigšanas saskaņā ar stundas tarifa likmēm, vai par ikkatrām 10-40 stundām.

Ja Klienta uzdevuma izpilde aizņem vairāk nekā 40 stundas (1 nedēļu) vai WMC sniedz Klientam regulāru darbu ilgstošā laika posmā, WMC var izrakstīt rēķinu reizi nedēļā vai mēnesī, vai citā laikā pēc saviem ieskatiem. WMC rēķinā tiek izdalītas pozīcijas par darbu, kā arī atspoguļoti visi Klienta uzdevumā veiktie papildu izdevumi vai izmaksas.

Klients var jebkurā laikā mainīt savu izvēlēto pakalpojuma plānu, par to paziņojot WMC. Apstiprinot plāna pieejamību, Klientam tiks izrakstīts rēķins par jaunu pakalpojuma periodu saskaņā ar izvēlētā plāna cenām.

Jebkuri maksājumi veicami 7 dienu laikā no rēķina sagatavošanas dienas, lai pakalpojuma sniegšana norisinātos bez pārtraukumiem.

WMC patur tiesības mainīt atbalsta un citu pakalpojumu cenas, tomēr iepriekš par to brīdinot Klientu un saskaņojot izmaiņas.

WMC patur tiesības apturēt pakalpojuma sniegšanu vai anulēt Klienta pasūtījumu, ja maksājums nav veikts noteiktajā termiņā vai 14 dienas pēc atkārtota aicinājuma saņemšanas.

 1. Pakalpojumu pieejamība un pieprasījumi

WMC apņemas nodrošināt uzturēšanas ietvaros veikto pakalpojumu pieejamību, taču negarantē tās pieejamību, kas ir pilnībā nepārtraukta un bez traucējumiem.

Pieejamības aprēķinā netiek iekļauti pakalpojuma sniegšanas pārtraukumi, kas radīti:

 • Nepārvaramas varas apstākļu ietekmē;
 • Klienta / trešo pušu rīcības dēļ;
 • Plānoto darbu rezultātā.

WMC sniedz telefonisku atbalstu tikai steidzamu pieprasījumu gadījumā darba dienās laika periodā no plkst.9:00 līdz plkst.17:00.

Klātienē veikti atbalsta pieprasījumi tiek saskaņoti par papildu samaksu.

Atbalsta pakalpojumi tiek sniegti šādos termiņos:

 • Steidzama: 1 stunda;
 • Augstas prioritātes: 8 darba stundas;
 • Vidējas prioritātes: 2 darba dienas;
 • Zemas prioritātes: 5 darba dienas.

Saņemot no Klienta pakalpojuma pieprasījumu, WMC piešķir atbilstošo prioritātes līmeni, pamatojoties uz šādiem aspektiem:

 • Steidzama: problēma, kas ir kritiska uzņēmējdarbībai un kuras dēļ vairāki lietotāji nevar izmantot pakalpojumus, tostarp, bet ne tikai, tīmekļa vietnes dīkstāve.
 • Augsta: problēma, kuras dēļ viens lietotājs nevar izmantot pakalpojumus, vai kļūda pakalpojumā, kas nav kritiski svarīga darbībai un neietekmē vairākus lietotājus.
 • Vidēja: problēma, kas nav kritiski svarīga darbībai, lietotāji var turpināt izmantot pakalpojumus.
 • Zema: pieprasījums veikt izmaiņas pakalpojumā, sistēmā vai platformā, piemēram, pievienot vai noņemt saturu, mainīt atļaujas, piešķirt piekļuvi utt. Šādus pieprasījumus parasti var paredzēt, un tāpēc tos var plānot iepriekš.
 1. Trešo personu produkti un pakalpojumi

WMC piedāvā noteiktus trešo personu produktus un pakalpojumus, uz kuriem var attiekties šo personu noteikumi un nosacījumi. Trešo personu pakalpojumu sniedzēji var noteikt papildu aizliegumus un / vai ierobežojumus, kas Klientam ir jāņem vērā un jāievēro. WMC neuzņemas atbildību par šo personu sniegto pakalpojumu kvalitāti, pieejamību u.tml.

 1. Klienta tiesības un pienākumi

Klients nedrīkst izmantot pakalpojumu vai jebkuru programmatūru jebkādiem nelikumīgiem vai citādi likumam neatbilstošiem mērķiem. Tas ietver, piemēram:

 • Vīrusu, spiegu programmu, ļaunprātīgas programmatūras vai jebkāda cita veida koda izplātīšanas nolūkos vai ar mērķi traucēt vai kaitēt programmatūrai vai nelikumīgai datu iegūšanai bez piekrišanas.
 • Pirātisku materiālu, tostarp programmatūras, filmu, mūzikas vai rakstisku darbu izplatīšanai vai nepiedienīgu, aizskarošu vai jebkāda cita veida ļaunprātīgu darbību veikšanai vai izplatīšanai un noziedzīgu darbību veikšanai.
 • Jebkāda veida nevēlamu vēstuļu (surogātpasta) izplatīšanai.
 • Klientam nav atļauts savā tīmekļa vietnē izvietot saites uz citām vietnēm, kurās atrodas iepriekš uzskaitītie vai līdzīga rakstura aprakstītie materiāli.
 • Klienta tīmekļa vietnes izmantošana jebkādā veidā, kas var kaitēt jebkuras fiziskas vai juridiskas personas interesēm un tiesībām.

Jebkura trešo personu darbība, kas var atbilst iepriekš uzskaitītajam, ir jāpārtrauc vai attiecīgi jādzēš, lai izvairītos no pretlikumīgas darbības.

Klientam ir jānodrošina, kas visas darbības, kas tiek veiktas ar Klienta starpniecību, tiek veiktas atbilstoši Datu aizsardzības noteikumiem.

Klients ir atbildīgs par visām darbībām saistībā ar Klienta tīmekļa vietni, e-pasta servisu u.c. pakalpojumu, ko tā vārdā veic trešās personas.

Klientam ir pienākums savlaicīgi sniegt WMC visu un pilnīgu informāciju, kas nepieciešama pakalpojuma sniegšanai.

Klients apņemas lietot tikai drošas paroles (vismaz 8 simboli, lielie, mazie burti, cipari, speciālie simboli), uzglabāt piekļuves datus absolūtā slepenībā, lai tiem nepiekļūtu neviena cita trešā persona, kā arī nodrošināt savas tīkla infrastruktūras un programmatūras aizsardzību.

 1. Datu drošība un konfidencialitāte

Puses apņemas ievērot pilnīgu konfidencialitāti par jautājumiem, kas saistīti ar šo Līgumu, bez abpusējas vienošanās nenodot programmatūru, tās kopijas, piekļuves paroles un kodus vai citu informāciju trešajām personām, izņemot, ja to pieprasa kompetentās institūcijas, kurām uz to ir likumīgas tiesības. Pusēm ir tiesības izpaust informāciju tikai pēc informācijas saņēmēja pilnvarojuma pārbaudes un pārliecināšanās, ka tas derīgs un ir spēkā esošs.

Sniedzot Klientam pakalpojumu un apstrādājot personas datus pēc Klienta norādījuma, WMC darbojas kā datu apstrādātājs. WMC apņemas apstrādāt personas datus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un citu normatīvo aktu prasībām, lai sasniegtu pakalpojuma sniegšanas mērķi, tam atbilstošā apjomā un periodā. WMC uzņemas atbildību pret datu subjektu tikai par WMC veikto datu apstrādi pārziņa – Klienta – vārdā, bet ne datu apstrādi, ko veic Klients. WMC veic personas datu apstrādi tik ilgi, kamēr ir jāveic datu apstrāde saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, ar nolūku izpildīt saistības (nodrošināt funkcijas, pakalpojumus), kas tajos ir noteiktas.

Piekrītot izmantot pakalpojumu, Klients piekrīt, ka WMC var piesaistīt personas datu apstrādē citus apstrādātājus, kuri nodrošina WMC darbību un pakalpojumu sniegšanu. Izbeidzot Līgumu par pakalpojumu sniegšanu starp Klientu un WMC vai pēc Klienta pieprasījuma, WMC apņemas nodot Klientam un izdzēst tā rīcībā esošos personas datus, kurus tas apstrādāja, lai sniegtu Klientam pakalpojumu, izņemot, ja normatīvais regulējums paredz WMC pienākumu rīkoties citādi.

Klients apliecina un garantē, ka tam ir nepieciešamais tiesiskais pamats personas datu nodošanai WMC un citai šo datu apstrādei, kā arī tas veic personas datu apstrādi atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas un citu normatīvo aktu prasībām, uzņemoties pilnu atbildību pret datu subjektu par tā veikto personas datu apstrādi. WMC nav pienākuma pārbaudīt tiesiskā pamata esamību personas datu saņemšanai no Klienta, un tas neuzņemas atbildību attiecībā pret datu subjektu, ja Klients veicis neatļautu datu subjekta personas datu apstrādi.

 1. Atbildība

WMC neuzņemas atbildību pret Klientu vai trešajām pusēm par:

 • zaudējumiem, kas radušies pakalpojuma pārtraukuma vai dīkstāves dēļ;
 • pakalpojuma nepieejamību Klienta vai trešo pušu dēļ;
 • zaudējumiem vai kaitējuma, kas radies informācijas glabāšanas / publicitātes internetā dēļ;
 • citām Klienta rīcībā esošajām programmatūrām, kas nav WMC veidota programmatūra;
 • zaudējumiem, kuri rodas, izmantojot Klienta piegādāto informāciju vai darba uzdevumus vai saistībā ar neprecizitātēm Klienta sniegtajā informācijā vai uzdevumos;
 • zaudējumiem, kuri Klientam radušies, Klientam rīkojoties pretēji WMC ieteikumiem vai patstāvīgi, bez saskaņošanas, veicot grozījumus WMC izstrādātās programmatūras uzstādījumos vai failu sistēmās;
 • par kļūdām, kas radušās ārpus WMC kontroles, piemēram, DNS reģistra darbība, datu centru darbība, ISP darbība, pārlūku ražotāju atjaunojumi u.tml.,
 • Klienta sadarbību ar trešajām pusēm, kas ietekmē WMC izstrādātās un/vai izmitināmās vietnes un datu darbību.

Šādos gadījumos pēc Klienta pieprasījuma WMC var nodarboties ar problēmas risināšanu un piemērot papildu atlīdzību.

Klients ir atbildīgs par programmatūras lietošanu saskaņā ar WMC norādījumiem.

Puses apliecina, ka tās ir pilnvarotas un tiesīgas noslēgt šo līgumu. Puses apņemas un garantē, ka līguma noslēgšanas dienā tām nav zināms nekas tāds, kas varētu ietekmēt to spēju izpildīt uzņemtās saistības, tās apņemas ievērot un godprātīgi pildīt visus līguma noteikumus un ar likumu uzliktos pienākumus.

 1. Nepārvarama vara

Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā noteikto saistību neizpildi, ja un kad šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas (Force majeure) apstākļu iestāšanās rezultātā pēc Līguma noslēgšanas dienas kā posta vai nelaimes, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst, rezultāts. Šādi nepārvaramas varas apstākļi ietver sevī notikumus, kuri iestājas ārpus Līdzēju kontroles un atbildības: dabas katastrofas, pandēmija, ārpuszemes izcelsmes būtņu izraisīta ietekme, ugunsnelaimes, zibens, zemestrīces plūdi, citas stihiskas nelaimes, sociālie konflikti (streiki, nemieri, terorisms, karš un kara darbība); Latvijas valsts varas un pārvaldes institūciju, kā arī pašvaldību institūciju pieņemtie normatīvie akti un norādījumi, kas ir saistoši Līdzējiem.

Pusei, kuras līgumsaistību izpildi ietekmējuši nepārvaramas varas apstākļi, bez kavēšanās jāinformē par to otra puse rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās un paziņojumam jāpievieno apstiprinājums, ko izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu, ja tas ir iespējams.

Puses tiek atbrīvotas no atbildības nepārvaramas varas rezultātā tikai par to laiku, kurā pastāv nepārvaramas varas apstākļi. Ja šie apstākļi turpinās ilgāk par 1 (vienu) mēnesi, ikvienai no pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu sakarā ar tā izpildīšanas neiespējamību, nekompensējot iespējami nodarītos zaudējumus.

 1. Pakalpojuma sniegšanas periods un Līguma izbeigšana

Sākotnējais pakalpojuma sniegšanas periods sākas dienā, kad Klienta tīmekļa vietne, e-pastu serveris u.tml. ir ticis uzstādīta uz pakalpojuma sniegšanai paredzētā servera vai kad tiek apstrādāts Klienta pieprasījums.

Beidzoties sākotnējam pakalpojuma sniegšanas termiņam, līgums tiek atjaunots uz nākamo periodu, ja vien kāda no Pusēm ne vēlāk kā 30 dienas pirms termiņa beigām rakstiski nepaziņo otrai Pusei par savu nodomu neatjaunot līgumu.

Turpmākie pakalpojuma periodi turpinās pēc iepriekšējā perioda beigām bez pārtraukuma, ja vien Klients izpilda savas saistības saskaņā ar Līguma nosacījumiem par maksājumiem.

Pēc pakalpojuma un šī līguma izbeigšanas Klienta tīmekļa vietne, e-pastu serviss u.tml. un visi ar to saistītie materiāli tiek noņemti no pakalpojuma sniegšanai paredzētā servera.

Pēc līguma izbeigšanas Klientam ir pienākums norēķināties par visiem sniegtajiem pakalpojumiem pilnā apmērā, kā arī par izdevumiem, kas WMC būs radušies pēc līguma izbeigšanas.

 1. Piemērojamās tiesības un jurisdikcija

Jebkurš strīds, kas pušu starpā rodas vai izriet, vai attiecas uz šī līguma noteikumiem, tiek izskatīts pārrunu ceļā, bet, ja Pusēm tomēr neizdodas panākt vienošanos saprātīgā termiņā, visi strīdi izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

 1. Citi noteikumi

Jebkurš šī līguma punkts vai nosacījums vai jebkurš atsevišķs līgums Pušu starpā, kas nav spēkā vai kas nav piemērojams kādā situācijā vai jurisdikcijā, neietekmē pārējo punktu vai nosacījumu spēkā esamību un piemērojamību vai neatbilstošo punktu spēkā esamību un piemērojamību. Šādā gadījumā Puses vienojas par attiecīgo punktu vai nosacījumu aizstāšanu ar tādiem, kas visprecīzāk atspoguļo pušu sākotnējos nodomus.

Puses atzīst, ka visas vienošanās saistībā ar līguma priekšmetu ir ietvertas šajā līgumā un ar līguma noslēgšanas brīdi visas iepriekšējās vienošanās, neatkarīgi no tā, vai tās izdarītas mutiski vai rakstiski, zaudē juridisko spēku.

WMC ir tiesības laiku pa laikam mainīt šī līguma nosacījumus un visus citus noteikumus un nosacījumus, kā arī politikas, kas var ietekmēt Klientu. Klients tiks informēts par jebkurām šāda veida izmaiņām un tiks uzskatīts, ka tās ir saistošas vienu mēnesi pēc attiecīga paziņojuma saņemšanas. Ja Klients izmaiņām nepiekrīt, viņš var izbeigt Līgumu saskaņā ar Līguma nosacījumiem par Līguma izbeigšanu.