Privātuma politika

Mēs cienām Jūsu privātumu un esam apņēmušies aizsargāt Jūsu personas datus. Šīs politikas mērķis ir informēt Jūs par to, kā mēs rūpējamies par personas datiem, kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietni.

Mēs arī pastāstīsim Jums par Jūsu tiesībām un to, kā Jūs aizsargā datu aizsardzības likums.

Kas ir dati un kas mēs esam?

Personas dati nozīmē jebkuru informāciju, kas personu identificē, vai var tikt pamatoti izmantota personas identificēšanai.

Personas datu pārzinis ir SIA “Web Multishop Company”, vienotais reģistrācijas numurs: 40103495751, juridiskā adrese: Rīga, Stabu iela 61 k-2 – 41, LV-1011, Latvija.

Tīmekļa vietne var saturēt saites uz trešo pušu vietnēm vai programmām. Noklikšķinot uz tām, Jūsu dati var nonākt pie trešajām pusēm, kas var izmantot, ievākt un kopīgot informāciju par Jums. Mūsu kontrolē nav šo trešo pušu vietņu darbība un mēs nevaram uzņemties nekādu atbildību par trešo pušu juridisko saistību ievērošanu. Kad atstājat mūsu tīmekļa vietni, iesakām izlasīt katras apmeklētās tīmekļa vietnes privātuma politiku un lietošanas noteikumus.

Visos datu jautājumos sazinieties ar mūsu juristu, izmantojot kontaktinformācijas lapu.

Mēs veicam atbilstošos pasākumus, lai personas dati būtu drošībā un to apstrāde notiktu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem datu aizsardzības jomā, t.sk. Fizisko personu datu aizsardzības likumam un Vispārīgajai Datu Aizsardzības Regulai (2016/679).

Izmantojot mūsu tīmekļa vietni un pakalpojumus, Jūs apstiprināt, ka esat iepazinies un sapratis šī politikas noteikumus, kā arī piekrītat, ka mēs veicam Jūsu personas datu apstrādi.

Politika var tikt atjaunināta un mainīta. Mēs informēsim mājas lapas apmeklētājus par šajā Politikā veiktajām izmaiņām, ievietojot atjaunināto versiju tīmekļa vietnē.

Kādus datus mēs apstrādājam?

Nodrošinot pakalpojumu, mēs varam ievākt, izmantot, uzglabāt un pārsūtīt šādus personas datus:

 1. Personiskā informācija (piemēram, vārds, uzvārds, amats, personas kods vai dzimšanas datums);
 2. Kontaktinformācija (piemēram, norēķinu adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs);
 3. Profila informācija (piemēram, lietotājvārds, parole, pasūtījumu vēsture, preferences, atsauksmes);
 4. Tehniskā informācija (piemēram, IP adrese, pārlūkprogrammas informācija, laika zonas iestatījumi);
 5. Izmantošanas dati (informācija, kā izmantojat tīmekļa vietni, produktus un pakalpojumus);
 6. Mārketinga un komunikācijas dati (izvēles attiecībā uz to, vai vēlaties saņemt mārketinga informāciju)

Ja atsakāties mums sniegt savus personas datus, kas pēc likuma ir nepieciešami, lai mēs varētu nodrošināt Jums pakalpojuma sniegšanu, mēs nevarēsim Jums nodrošināt pilnvērtīgu mūsu pakalpojumu izmantošanu. Šādā gadījumā mums var nākties pārtraukt sadarbību, kā arī atcelt uzsākta pakalpojuma pieprasījumu.

Kā mēs izmantojam personas datus?

Lai ievāktu personas datus, mēs varam izmantot:

 • Jūsu sniegto informāciju, izmantojot pieteikšanās formas, veidlapas vai sarakstoties ar mums pa e-pastu, telefonu vai citādi.
 • Tehnisko informāciju, kas tiek iegūta automātiski tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā. Piemēram, IP adresi, pieteikšanās informāciju, pārlūkprogrammas datus, versijas, operētājsistēmu u.tml. Kā arī informāciju par apmeklējumu, klikšķu plūsmu, datumu un laiku, lapas reakciju, veiktās lejupielādes u.tml.

Personas datu apstrāde ir ierobežota tiktāl, ciktāl tā nepieciešama konkrētā datu apstrādes mērķa sasniegšanai.

Izmantojot mūsu pakalpojumus, Jūs apliecināt, ka sniegtā informācija ir patiesa un precīza, kā arī ka esat sasniedzis 18 gadu vecumu.

Lūdzu, informējiet mūs katru reizi, kad Jūsu personas dati mainās mūsu sadarbības laikā. Ir svarīgi, lai mūsu rīcībā esošie jūsu personas dati būtu precīzi un aktuāli.

Ja Jūs piekrītat jaunumu saņemšanai, mēs izmantosim Jūsu sniegto informāciju, lai nosūtītu ziņojumus par pakalpojumu klāstu un jaunumiem, piemēram, informāciju par īpašajiem piedāvājumiem. Personas dati šim nolūkam tiks izmantoti līdz brīdim, kad saņemsim informāciju par nevēlēšanos turpmāk saņemt šādus ziņojumus.

Kādiem mērķiem apstrādājam personas datus?

 1. Klienta reģistrācija:
  • Datu veids: Personiskā informācija, kontaktinformācija,
  • Juridiskais pamats: līguma izpilde.
 2. Pieprasījuma apstrāde programmatūras izmitināšanas pakalpojumam:
  • Datu veids: Personiskā informācija, kontaktinformācija;
  • Juridiskais pamats: līguma izpilde.
 3. Atbalsta biļešu un informācijas pieprasījumu apstrāde:
  • Datu veids: Personiskā informācija, kontaktinformācija;
  • Juridiskais pamats: līguma izpilde, leģitīmās intereses pakalpojuma attīstībai.
 4. Klientu attiecību menedžments (paziņojumu izsūtīšana, atsauksmju pieprasījums, aptaujas un anketēšana):
  • Datu veids: Personiskā informācija, kontaktinformācija, profils, tehniskie dati, izmantošanas un mārketinga dati;
  • Juridiskais pamats: līguma izpilde, juridisko pienākumu izpilde, leģitīmās intereses (uzskaite, izpēte).
 5. Tīmekļa vietnes un uzņēmuma pārvaldīšana un aizsargāšana (problēmu novēršana, datu analīze, testēšana, sistēmas uzturēšana, atbalsts, ziņošana un datu uzglabāšana):
  • Datu veids: Personiskā informācija, kontaktinformācija, profils, tehniskie dati,
  • Juridiskais pamats: līguma izpilde, juridisko pienākumu izpilde, leģitīmās intereses (uzņēmējdarbības vadīšana, pakalpojumu nodrošināšana, tīkla drošība, krāpniecības novēršana u.tml.);
 6. Datu analīze (tīmekļa vietnes, pakalpojumu klāsta, mārketinga, klienta attiecību, lietotāju pieredzes uzlabošana):
  • Datu veids: tehniskie dati,
  • Juridiskais pamats: leģitīmās intereses (noteikt klientūru pakalpojumam, atjaunināju un atjaunotu tīmekļa vietni, attīstītu uzņēmējdarbību);
 7. Ieteikumu un rekomendāciju sniegšana:
  • Datu veids: Personiskā informācija, kontaktinformācija, profils, tehniskie dati,
  • Juridiskais pamats: leģitīmās intereses (pakalpojuma un uzņēmējdarbības attīstība).

Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs varam apstrādāt jūsu personas datus bez jūsu ziņas vai piekrišanas, ja to pieprasa vai atļauj tiesību akti.

Sīkdatnes

Ja nevēlaties, lai vietne izmanto sīkdatnes, ir iespējams iestatīt, lai pārlūkprogramma noraida visas izmantotās sīkdatnes vai nosūta brīdinājumu par sīkdatņu instalēšanu, taču tādā gadījumā tīmekļa vietnes lietošana var būt traucēta un apgrūtināta.

Papildu informāciju par sīkdatnēm atradīsiet mūsu Sīkdatņu politikā.

Kam mēs nododam un ar ko kopīgojam personas datus?

Sniedzot pakalpojumus klientiem, personas dati var tikt nodoti:

 • rūpīgi izvēlētām trešajām personām, kas sniedz pakalpojumus mums, piemēram, nodrošina saziņu, pasta pakalpojumu, IT sistēmu, administratīvo pakalpojumu u.c. procesu izstrādi un uzlabošanu, tādā apjomā, kādā personas dati ir nepieciešami līgumsaistību izpildei.
 • Kompetentajām iestādēm pēc to pieprasījuma, lai aizstāvētu mūsu tiesības un likumiskās intereses.
 • Citam uzņēmumam, lai nodrošinātu mūsu pakalpojuma nepārtrauktību un kvalitāti.
 • Citām personām, ja esat devuši tam savu piekrišanu vai ja ir pamats uzskatīt, ka šī persona rīkojas Jūsu vārdā.

Šīs trešās puses nav tiesīgas personas datus izmantot kādiem citiem mērķiem un / vai savām vajadzībām. Mēs pieprasām, lai šīs trešās puses ievērotu personas datu drošību un apstrādātu tos saskaņā ar likumu prasībām.

Cik ilgi glabājam datus?

Personas dati glabājam tik ilgi, cik nepieciešamas, lai izpildītu apstrādes mērķus, kā arī, lai izpildītu likumu prasības par dokumentu vai informācijas glabāšanas minimālo termiņu, lai aizsargātu mūsu vai trešo personu likumīgās intereses.

Kādas ir Jūsu tiesības attiecībā uz datu apstrādi?

Jūs jebkurā laikā varat izmantot šādas ar likumu noteiktas tiesības, lai ietekmētu personas datu apstrādi:

 • Piekļuves tiesības: tiesības pieprasīt piekļuvi visiem saviem datiem, kā arī saņemt savu personas datu kopijas.
 • Tiesības labot neprecīzus datus:  ja pamani, ka mūsu rīcībā ir neprecīza informācija, kas satur Jūsu personas datus, Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs izdarām labojumus neprecīzajos vai nepilnīgajos personas datos.
 • Tiesības tikt aizmirstam: Jūs varat pieprasīt, lai personas dati tiktu dzēsti, ja tie vairs nav nepieciešami to vākšanas mērķim, vai ja uzskatāt, ka to apstrāde ir nelikumīga, vai tie ir jādzēš, lai mēs ievērotu likumā noteiktās prasības.
 • Tiesības ierobežot apstrādi: tiesības panākt savu personas datu apstrādes ierobežošanu, ja Jūs apstrīdat, ka Jūsu personas dati, kas atrodas mūsu rīcībā, ir precīzi; ja uzskatāt, ka Jūsu personas datu apstrāde ir nelikumīga; ja uzskatāt, ka mums Jūsu personas dati nav nepieciešami, bet tie ir nepieciešami Jums, lai īstenotu vai aizstāvētu savas likumīgās prasības; ja tiesības uz datu aizsardzību ir svarīgākas par mūsu leģitīmajām interesēm.
 • Tiesības saņemt informāciju: tiesības saņemt informāciju, ja personas dati ir izpausti trešajām personām, ja veikti labojumi personas datos, tie tikuši dzēsti vai veikta personas datu apstrādes ierobežošana.
 • Tiesības uz datu pārnesamību: Ja personas dati tiek apstrādāti automātiski, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu vai līgumu ar mums, Jūs varat pieprasīt, lai mēs Jums tos izsniedzam strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, kā arī prasīt personas datu nosūtīšanu citam pārzinim. Taču ņemiet vērā, ka Jums ir tiesības uz personas datu nosūtīšanu citam pārzinim tad, ja tas ir tehniski iespējams.
 • Tiesības iebilst: Jums ir tiesības iebilst pret noteiktu personas datu apstrādi (piemēram, pret apstrādi mārketinga nolūkos).
 • Tiesības atsaukt savu piekrišanu: Ja personas datu apstrāde tiek veikta pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības to atsaukt jebkurā laikā, sazinoties ar mums.
 • Atteikšanās no mārketinga informācijas saņemšanas: Jums ir arī tiesības atteikties no komunikācijas ar mums attiecībā uz informāciju, kuru uzskatām par Jums interesējošu. Šīs tiesības Jūs varat realizēt jebkurā laikā, sazinoties ar mums.

Ja Jums rodas kādi jautājumi par mūsu veiktajām darbībām personas datu apstrādē vai arī Jums ir radušās sūdzības par personas datu apstrādi, vai vēlaties uzzināt vairāk, lūdzu sazinieties ar mums, izmantojot kontaktinformācijas lapu.

Ja mūsu atbildes Jūs neapmierina un neizdodas rast problēmas risinājumu, Jums ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā, ja uzskatāt, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti nepareizi, vai Jūsu kā datu subjekta tiesības ir pārkāptas. Informācija un iesnieguma paraugs pieejams – https://www.dvi.gov.lv/lv/iesniegumu-paraugi.